Sen cây Koenl SC 1071C

1

  • Chế độ điều chỉnh nhiệt độ thông minh
  • Kết hợp vòi xả
  • Chân sen linh hoạt, kết hợp làm van khóa và điều chỉnh áp lực nước cấp vào