Bồn cầu một khối Koenl 3095T

1

Loại bồn cầu: 1 khối

Kiểu xả : Xả xoáy

Lượng nước xả: 3/6L

Chế độ xả : nhấn xả

Tâm xả : 305 mm