Bồn cầu Koenl 3079

1

Mã sản phẩm: 3079
Loại bồn cầu: 1 khối
Kiểu xả: Xả xoáy
Lượng nước xả: 4/6L
Chế độ xả: Nhấn xả
Tâm xả: 305mm